Dijelovi mene

Jedan dio mene živi
u beskaraju mogućnosti
koji stvaraju dani u budućnosti.

Jedan dio mene živi
u memorijskoj arhivi
dana koji su bili ljubičasti ili sivi.

Jedan dio mene živi na otoku
i planini
u samoći ali i u družini.

Jedan dio mene živi
u vjetru i ptici
i u tek niknuloj biljčici.

Jedan dio mene živi
iza zvijezda Centaurina
gdje vlada energija dupina.

Jedan dio mene živi
još i dalje od svega svemira
onaj dio koji meditira.

Jedan dio mene živi
u tebi koji ovo čitaš
i o svom postojanju se pitaš.

Jedan dio mene živi
svugdje pomalo
daleko i blizu
i u Ljubavi hoda
i u Zahvalnoti diše
i u Radosti uživa
i u Slobodi pliva
i vječno se propitkiva
koliko to i gdje sve mene ima.

Damir Barušić